Умови використання

Шановний Користувач! Прочитайте ці умови Угоди користувача сайту https://mymemory-box.com/ уважно, оскільки вони містять важливу інформацію щодо ваших законних прав, засобів захисту та зобов’язань. Перегляд сторінок, реєстрація, оформлення замовлень, будь-які інші дії Користувача мають на увазі його приєднання до даної Угоди. Правила, викладені нижче, діють протягом усього часу перебування Користувача на Сайті, протягом всього строку виконання замовлення Користувача і після – якщо це логічно випливає із його умов, або приписів законодавства. Використовуючи функції і сервіси Сайту, Користувач зобов’язаний підкорятися правилам і обмеженням, викладеним в даній Угоді. В іншому випадку йому слід утриматися від будь-яких дій на Сайті.

УГОДА КОРИСТУВАЧА САЙТУ https://mymemory-box.com/

м. Київ

Редакція станом на: 21.08.2023

Фізична особа-підприємець Ляхова Дар’я Валеріївна, РНОКПП: 3084724062 (надалі також – «Адміністрація Сайту»/ «Виконавець»), з однієї сторони, та 

Користувач Сайту, уклали цю домовленість (далі – «Договір» та/або «Угода»), шляхом приєднання Користувача до умов цього Договору, в порядку передбаченому нижче, щодо умов і правил, які передбачають наступне:

ТЕРМІНИ що використовуються:

 • «Користувач» – будь-яка фізична/юридична особа (або програми що дозволяють використовувати сайт – «Роботи»), які здійснюють використання будь-якої з функцій або сервісів Сайту. 
 • «Сайт» – веб ресурс, розміщений за активним посиланням https://mymemory-box.com/, а також, всі інші сторінки, що знаходяться під цим доменним ім’ям.
 • «Адміністрація Сайту» – ФОП Ляхова Дар’я Валеріївна та особи уповноважені ним підтримувати функціонування та здійснювати контроль та моніторинг за роботою Сайту.
 • «Виконавець» – власник Сайту – ФОП Ляхова Дар’я Валеріївна (РНОКПП 3084724062) та спеціально уповноважені ним особи.
 • «Кукіc» (cookies) — інформація та дані у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від веб-сайту на веб-сервері, яка зберігається у користувача, тобто його браузера, а потім відправляється на сайт, якщо його буде повторно відвідано.
 • «Матеріали» – текст відомостей (інформації, даних), фотографії, відео, графіка, зображення, вихідний програмний код, скрипти, повідомлення, коментарі та інші матеріали.
 • «Публічна оферта» та/або «Договір» та/або «Угода» (в рівноцінних значеннях) – цей Договір, приєднання, прийняття умов та укладення якого Користувачем відбувається в момент перегляду сторінок, реєстрації, оформлення замовлень, оплати замовлень, внаслідок будь-яких інших дій Користувача на Сайті. Правила, викладені тут, діють протягом усього часу перебування Користувача на Сайті і поширюються на всіх Користувачів, як тих що залишають свої дані взаємодіючі із Сайтом, так і простих відвідувачів. Цей Договір є також публічним – відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, та договором приєднання – стаття 634 Цивільного кодексу України і містить пропозицію укласти договір на зазначених умовах з кожним Користувачем.
 • «Хмарне сховище» – цє спеціальна послуга у провайдерів хмарних сервісів, які дають можливість користувачам зберігати, керувати та обробляти дані у віддаленому форматі.

Розділ I. ПРО ЗАГАЛЬНЕ.

 1. Цей Договір регулює відносини по користуванню Сайтом, а також відносини з надання послуг (виконання Робіт) запропонованих на Сайті, що виникають між Користувачем і Виконавцем. Невід’ємним додатком до нього є Політика конфіденційності, із якою можна ознайомитись за посиланням https://mymemory-box.com/polityka-konfidenczijnosti/.
 2. При використанні будь-яких сервісів, функціоналу Сайту, Користувач акцептує умови цієї Публічної оферти в частині, що регулюють порядок користування Сайтом, а також умови Політики конфіденційності.
 3. Користувач приймає в повному обсязі цю Угоду користувача і Політику конфіденційності (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх цих умов, без виключення) шляхом:
  1. вказівки «Я погоджуюсь з Умови використання» при використанні функцій Сайту;
  2. та/або шляхом оплати вартості послуг (робіт) запропонованих на Сайті. 
 4. Користувач і Адміністрація Сайту (разом іменуються як Сторони) погоджуються, що з моменту вчинення Користувачем перелічених в попередніх пунктах акцептів (будь-якого з таких) Публічної оферти, Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому подальше фізичне чи електронне підписання Договору у вигляді окремого документа не вимагається.
 5. Публічна оферта набирає чинності з дня розміщення її на Сайті (дата визначена в преамбулі). Публічна оферта діє без обмеження строком, за винятком випадків, коли відповідний строк буде визначено Адміністрацією Сайту.
 6. Користувачі, дієздатність яких не дозволяє вчиняти відповідний правочин (зокрема, малолітні, неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні), здійснюють замовлення, його оплату та інші дії, що виходять за межі дрібних побутових правочинів, лише під наглядом і з дозволу батьків, опікунів, піклувальників чи інших законних представників. Адміністрація Сайту не несе відповідальності, в тому числі, за збитки, що виникли у таких Користувачів, або їх законних представників внаслідок недодержання умов цього пункту.
 7. Приймаючи цей Договір Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, у випадку, якщо Користувач є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Адміністрації Сайту своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, направлення йому повідомлень, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Детальна інформація про дозвіл на обробку персональних даних знаходиться в Політиці конфіденційності, із якою можна ознайомитись за посиланням https://mymemory-box.com/polityka-konfidenczijnosti/. 
 8. Даний Договір є публічним договором приєднання. 
 9. При використанні будь-якої з функцій або сервісів Сайту, будь-який Користувач зобов’язується підпорядковуватися правилам і обмеженням, викладеним в даному Договорі.
 10. Адміністрація Сайту може внести поправки, доповнити або будь-яким іншим чином змінити даний Договір без попереднього повідомлення Користувача. Правовідносини щодо виконання відповідного замовлення Користувача регулюються тою редакцією, яка була на момент оплати цього замовлення. Користувач розуміє та погоджується, що перед кожною оплатою варто ознайомлюватись із Угодою користувача та Політикою конфіденційності. В свою чергу Адміністрація Сайту повідомляє на цій сторінці про введення нової редакції Договору для зручності Користувача.
 11. Договір з урахуванням всіх змін і доповнень, розміщується до загального відома на Сайті за активним посиланням https://mymemory-box.com/umovy-vykorystannya/.
 12. Ви (Користувач) визнаєте і погоджуєтеся, що в разі Вашого знаходження в будь-якій юрисдикції світу, в якій звичайне, статутне, кодифіковане або інше право, правило або нормативно-правовий акт визнають доступ до цього Сайту або будь-яких Матеріалів неналежним, незаконним або допустимим виключно після отримання згод або дозволів, яких Ви не маєте, або повністю або частково визнають цю Угоду недійсною, Ви не маєте права здійснювати доступ до цього сайту або будь-яких Матеріалів.

Розділ IІ. ЩО ПРОПОНУЄ САЙТ. 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ (ВИКОНАННЯ РОБІТ).

 1. Сайт пропонує Користувачеві зручний сервіс з оцифрування старих фотографій, відеокасет та фото- відеоплівок найбільш популярних форматів на умовах, передбачених на Сайті та в цьому Договорі. 
 2. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець надає послуги (виконує роботи) з оцифрування фотографій, відеокасет та фото- відеоплівок (надалі – «Послуги» та/або «Роботи»), надісланих йому Користувачем в спеціальному боксі (коробці), а Користувач зобов’язаний оплатити ці Послуги (Роботи) Виконавцю.
 3. Послуги (Роботи) включають в себе наступні етапи:
  1. Користувач обирає пакет послуг (бокс), розміщує замовлення і оплачує його. Для оформлення замовлень Користувачеві необхідно заповнити поля вводу, вказавши вірні та достовірні особисті дані;
  2. Виконавець надсилає Користувачу спеціальний бокс (коробку) відповідного об’єму для вкладення Користувачем фотографій, відеокасет та фото- відеоплівок, які необхідно оцифрувати;
  3. Користувач забирає бокс, вкладає туди фотографії, відеокасети, фото- відеоплівки у кількості не більше обраного та оплаченого Користувачем об’єму та надсилає на вказану в інструкції адресу з використанням послуг відповідного поштового оператора вказаного Виконавцем;
  4. після повної оплати послуг, Виконавець приймає надіслані фотографії, відеокасети, фото- відеоплівки та оцифровує такі в кількості замовлених юнітів (об’єму обраного і оплаченого пакету Послуг);
  5. в результаті оцифрування Виконавець надсилає Користувачу-замовнику флеш-накопичувач з цифровими копіями та посилання на хмарне сховище, з доступом 24/7 де зберігаються оцифровані фотографії, відеокасети, фото- відеоплівки Користувача. Разом із флеш-накопичувачем Виконавець повертає Користувачу отримані для Роботи фотографії, відеокасети, фото- відеоплівки.
 4. Розміщення замовлення відбувається шляхом обрання відповідного боксу (пакету послуг) Користувачем, або декількох, покладення його в кошик, та перехід до подальшого оформлення замовлення із вказанням даних Користувача у ВСІХ полях вводу та оплата замовлення. Користувачу приходить лист на вказану електронну пошту із номером замовлення. Ми наполегливо рекомендуємо не видаляти лист із вказаним номером замовлення.
 5. Формат фотографій, відеокасет, фото- відеоплівки, які Виконавець може прийняти до виконання Робіт (Послуг) зазначено на Сайті. Фотографії, відеокасети, фото- відеоплівки іншого формату, розміру, поганої якості і стану можуть не прийматися Виконавцем до Роботи.
 6. Вихідний формат оцифрованих фотографій – jpeg, png, etc., відеокасет – MOV, MP4 etc., фотоплівок – Jpeg, png, відеоплівок – MOV, MP4 etc., крім випадків, якщо використання інших форматів необхіне для більш якісного надання Послуг.
 7. Виконавець оцифровує фотографії, відеокасети, фото- відеоплівки «як вони є» – тобто не здійснює ретушування, або редагування, або накладення кольору на чорно-білі матеріали, чи інші види коригування, відео- чи фотомонтаж та інші види зміни змісту наданого матеріалу. Надання таких видів послуг, у випадку необхідності Користувачу, може здійснюватися виключно після окремого погодження таких робіт і оплати їх додаткової вартості сторонами.
 8. У випадку якщо внаслідок незалежних від Виконавця обставин здійснити оцифровку фотографії, відеокасети, або фото- відеоплівки є неможливим для нього, Виконавець повідомляє про це Користувачу-замовнику і пропонує:
  1. або замінити відповідну фотографію, відеокасету, фото- відеоплівку, іншими фотографіями, відеокасетами, фото- відеоплівками відповідно до кількості оплаченого об’єму юніту (юнітів);
  2. або пропорційно зменшити вартість Послуг (Робіт) замовлених і оплачених Користувачем.

Таке повідомлення може надсилатися Користувачу в тому числі, засобами електронної пошти, в месенджерах, або передаватися усно в телефонному режимі. За відсутності відповіді Користувача, щодо обраного варіанту дій, протягом більше ніж 5 календарних днів, Виконавець залишає за собою право або самостійно обрати відповідний варіант дій, або відмовитись (чи частково відмовитись) від виконання замовлення Користувача і повернути оплачені кошти (або повернути частину коштів, лише за невиконані послуги/роботи).

 1. У випадку зміни адреси доставки Користувача, такий невідкладно, в той же день, повідомляє Виконавця про її зміну. У випадку, якщо Виконавець відправив бокс чи результат Робіт на вказану адресу Користувача, який не повідомив про її зміну – Виконавець не відповідає за несвоєчасне надання Послуг (виконання Робіт), або їх неналежне надання /виконання, а витрати на перенаправлення оплачуються за рахунок Користувача.
 2. У випадку, якщо Користувач обрав форму оплати «готівкою при отриманні» і не забирає бокс із пошти (відділення) більше ніж протягом 10 днів, Виконавець має право відмовитись від виконання Робіт (надання Послуг) за замовленням, або всіма замовленнями Користувача і вимагати (або вирахувати) оплату за фактично надані Послуги та здійснені витрати щодо їх надання при поверненні оплати Користувачу. 
 3. Виконавець не несе відповідальності за дії (бездіяльність) поштового оператора (перевізника), що призвела до знищення/пошкодження фотографій, відеокасет, фото- відеоплівок, флеш-карти в процесі доставки, або до несвоєчасної доставки, або за інші діяння такого поштового оператора (перевізника).
 1. Користувач гарантує:
  1. що надані ним фотографії, відеокасети, фото- відеоплівки не порушують прав третіх осіб (в тому числі, авторських прав, прав на зображення фізичної особи на фотографіях/відео, та інших прав чи законних інтересів);
  2. що такі є його власністю (власністю його сім’ї, пов’язаних осіб, або третіх осіб що не заперечують їх передачу для оцифрування);
  3. що такі не є аморальними, або протизаконними, або порнографічними матеріалами, чи матеріалами пропагуючими насильство, дискримінацію чи протизаконні дії.
  4. що кошти, призначені для проведення розрахунків за цим Договором, отримані ним на законних підставах, і він має право без будь-яких обмежень розпоряджатись ними. 

У випадку настання у Виконавця збитків внаслідок недотримання таких гарантій, такий має право на відшкодування збитків, понесених внаслідок такого недотримання.

 1. Роботи (Послуги) вважаються належно виконаними (наданими) якщо протягом 15 календарних днів з моменту відправлення Користувачу-замовнику флеш-накопичувача з цифровими копіями та посилання на хмарне сховище Користувач-замовник не надав письмові мотивовані заперечення щодо Послуг (Робіт) чи їх результату.
 2. Граничний строк виконання Послуг (Робіт) становить 30 робочих днів з моменту (факту що стався пізніше): повної оплати Користувачем замовлення, а також, після отримання Виконавцем всіх фотографій, відеокасет, фото- відеоплівок та даних необхідних для виконання Робіт та надання Послуг. Роботи (Послуги) можуть бути виконані достроково.
 3. Строк виконання Робіт (надання Послуг) збільшується без застосування до Виконавця будь-якої відповідальності чи штрафних санкції (пені/неустойки), якщо Виконавець не розпочинає/призупиняє надання послуг із незалежних від нього підстав, в тому числі, передбачених в цьому Договорі.
 4. Виконавець має право не розпочинати виконання Робіт (Послуг), та/або призупинити їх надання (достатньо одного випадку із перерахованих):
  1.  до отримання направлених йому Користувачем фотографій, відеокасет, фото- відеоплівок у спеціальному боксі (коробці).
  2. до отримання повної оплати вартості відповідного пакету послуг (боксу), у розмірі вказаному на Сайті.
  3. до надання йому Користувачем актуальних (вірних) даних Користувача для ідентифікації.
  4. у випадку надання Користувачем протизаконних, аморальних, порнографічних, порушуючих права третіх осіб матеріалів – фотографій, відеокасет, фото- відеоплівки, або фотографій, відеокасет, фото- відеоплівки у порваному, розмитому, пошкодженому стані, або у стані, в якому Виконавець не може здійснити належне надання Послуг (виконання Робіт).
  5. у випадку надання Користувачем фотографій, відеокасет, фото- відеоплівки у іншому форматі, ніж зазначені на Сайті.
  6. у випадку об’єктивної неможливості виконання Робіт (надання Послуг);
  7. у випадку наявності обставин, при яких подальше виконання Робіт (Послуг) може завдати збитки стороні та/або призведе до небажаних змін/пошкодження фотографії, відеокасети, фото- відеоплівки;
  8. у інших випадках передбачених Договором, в тому числі, коли Виконавець не може розпочати/здійснити виконання Робіт (Послуг) з незалежних від нього причин.

У таких випадках Виконавець невідкладно повідомляє Користувача про виявлені перешкоди для виконання Робіт (Послуг) і пропонує подальші варіанти дій. Таке повідомлення може надсилатися в тому числі, засобами електронної пошти, в мессенджерах, або передаватися усно в телефонному режимі. За відсутності погодження сторін щодо подальших дій протягом 5 календарних днів – кожна із них має право відмовитись від замовлення або припинити Договір, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні (в тому числі, на електронну пошту). У відмови від замовлення / розірвання договору – Виконавець повертає отримане від Користувача, а також, грошові кошти з вирахуванням здійснених ним витрат та вартості вже виконаних Робіт (наданих Послуг).

 1. Оплата Послуг (Робіт) здійснюється шляхом повної передоплати за пакет послуг (бокс) способами передбаченими на Сайті. Сайт пропонує безготівковий розрахунок. Комісії банків та/або фін.установ що виникають при оплаті Користувачем замовлення сплачуються ним самостійно і не включаються у вартість Робіт (Послуг).
 2. Вартість Послуг (Робіт) розміщується на Сайті біля кожного окремого пакету Послуг. Вартість Послуг (Робіт) також включає податки Виконавця і послуги обраного Виконавцем поштового оператора на відправлення боксу (спеціальної коробки) Користувачу-замовнику, повернення боксу разом із юнітами Виконавцю, а також, відправку Користувачу-замовнику флеш-накопичувачем з оцифрованими юнітами з поверненням отриманих для роботи матеріальних носіїв (фотографій, відеокасет, фото- відеоплівок).
 3. Вартість Послуг (Робіт) Виконавця залежить від обраного Користувачем пакету Послуг. Доступні для обрання пакети Послуг розміщуються на Сайті для ознайомлення Користувача. Кожен пакет Послуг відрізняється відповідно кількістю юнітів, які він вміщує.
 4. Юніт – одиниця виміру пакету Послуг, що вміщується/вкладається в бокс. 1 юніт = набір з 25 фото, або 1 відеокасета\відеоплівка, або одна фотоплівка чи набір з 15 слайдів. Комбінувати юніти Користувач-замовник може, як завгодно. Наприклад, бокс “Згадка” вміщує 2 юніти і це може бути 25 фото + 1 касета, дві повні фотоплівки, дві відеокасети, або ж 50 фото. Водночас Користувач не може покласти в бокс більшу кількість фотографій, відеокасет, фото- відеоплівок, якщо він не збирається збільшувати об’єм Послуг за додаткову оплату.
 5. Виконавець може призупинити надання послуг (виконання робіт) у випадку виявлення більшої кількості юнітів (фотографій, відеокасет та фото- відеоплівок) ніж було оплачено та/або замовлено Користувачем. У такому випадку Виконавець направляє повідомлення Користувачу щодо виявленого збільшення об’єму Послуг (Робіт) і пропонує або здійснити доплату за додатковий об’єм фотографій, відеокасет та фото- відеоплівок, або обрати які саме необхідно оцифрувати враховуючи об’єм замовленого пакету Послуг. Таке повідомлення може надсилатися в тому числі, засобами електронної пошти, в месенджерах, або передаватися усно в телефонному режимі. За відсутності відповіді Користувача, щодо обраного варіанту дій, протягом більше ніж 5 календарних днів, Виконавець залишає за собою право або самостійно обрати відповідні фотографії, відеокасети, фото- чи відеоплівки, щодо яких буде здійснена оцифровка, в замовлених обсягах, або відмовитись від виконання замовлення Користувача і повернути оплачені кошти.
 6. Послуги поштовго оператора зазначеного на Сайті та в інструкціях Виконавця він оплачує самостійно (такі входять до вартості відповідного пакету Послуг). У випадку виникнення витрат пов’язаних з відправкою, яка не передбачена етапами надання послуг, або виникає з вини/ініціативи Користувача – такі витрати покриваються Користувачем самостійно. Звичайно, це не стосується випадків передбачених у Законі України «Про захист прав споживачів», коли витрати на доставку зобов’язаний покривати Виконавець (зокрема у разі виявлення недоліків у виявленій роботі).

Розділ ІІІ. ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 1. Адміністрація Сайту (Виконавець) завжди готові до співпраці із споживачем, щодо питань, які виникають в процесі користування Сайтом, або розміщення, оплати та опрацювання замовлення споживача. Тому якщо у Користувача виникають зауваження, або пропозиції, або прохання до Адміністрації (Виконавця) він/вона може направити всі такі на електронну пошту: media@mymemory-box.com Адміністрація (Виконавець) розглядає та надасть відповіді на всі питання роботи з серсвісом Сайту та щодо пропонованих Робіт (Послуг).
 2. Водночас, Адміністрація (Виконавець) залишає за собою право не надавати відповіді на образливі, аморальні, нецензурні повідомлення, на рекламні пропозиції/розсилки, а також на повідомлення, що не стосуються Сайту, або сервісу що надається Виконавцем. 
 3. Вся інформація про Роботи (Послуги), в тому числі, результати Робіт пропонованих споживачу розміщується на Сайті та в цьому Договорі. Додаткова інформація, щодо послуг, може розміщуватись в соціальних мережах, посилання на які містяться в нижній частині сторінок Сайту. У випадку необхідності надання додаткових відомостей, споживач завжди може звернутися на електронну пошту: media@mymemory-box.com або за номером телефону +380991390977
 4. Інформація про порядок дій Користувача для можливості виконання Виконавцем замовлення, інструкція з використання результату робіт, застереження щодо формату та технічні вимоги до пристроїв Користувача зазначаються в інструкціях, що додаються до боксу. Також на Сайті розміщені інструкції ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ: https://mymemory-box.com/yak-tse-pracuye/ та ЩО МИ ОЦИФРОВУЄМО https://mymemory-box.com/shho-my-oczyfrovuyemo/. Користувач має уважно ознайомитись із ними до початку заповнення боксу, або користування результатами Робіт (Послуг).
 5. В результаті виконання Робіт Користувачу надається доступ до Хмарного сховища на три мсяці. Користувач повинен ознайомитись із порядком користування Хмарним сховищем, правилами та умовами, розміщеними на відповідному сервісі. Користувач має право звертатись за роз’ясненнями до Адміністрації Сайту (електронна пошта:media@mymemory-box.com або безпосередньо до адміністратора хмарного сховища у випадку виникнення питань.
 6. Виконавець (Адміністрація Сайту) не несе відповідальності, в тому числі за збитки Користувачу у випадку зміни Хмарним сховищем своїх правил/умов, або припинення діяльності такого Хмарного сховища – оскільки Виконавець не має повноважень для впливу на рішення адміністрації Хмарного сховища.
 7. Розгляд вимог споживачів, стосовно недоліків продукції та/або інших питань захисту прав споживачів здійснює ФОП Ляхова Дар’я Валеріївна: електронна пошта: media@mymemory-box.com, або номер телефону: +380991390977. Опрацювання звернень споживачів здійснюється в робочі години. Робочі години вказані на Сайті в нижній частині сторінки.
 8. В рамках виконання замовлення на Роботи (Послуги) споживача у Виконавця може виникати необхідність комунікувати із споживачем з нагальних питань. Користувач погоджується і не заперечує можливість направлення йому повідомлень на зазначені ним адресу електронної пошти та/або електронні месенджери за вказаним телефоном, або здійснювати (в робочі години) дзвінки на зазначений Користувачем номер телефону. Такі повідомлення вважатимуться сторонами цього договору належним письмовим повідомленням Користувача, офіційна юридична сила яких не заперечується. Такі не є рекламними розсилками чи комерційними повідомленнями Виконавця.
 9. Що ж до комерційних повідомлень. Користувач, відправляючи свою електронну пошту в поле вводу із назвою «Дізнатись про всі акції» та/або залишаючи увімкнутою опцію «Хочу отримувати новини про акції комерційні повідомлення» тим самим надає свою письмову і офіційну згоду на отримання рекламної розсилки, комерційних повідомлень Виконавця та його партнерів, листів щодо новин, акцій, знижок, тощо. Користувач завжди може відмовитись від отримання таких комерційних повідомлень. Якщо посилання на відмову від розсилки відстунє/не працює/не знайшов Користувач, він завжди може звернутися з проханням більше не отримувати таких комерційних повідомлень на електронну пошту: media@mymemory-box.com
 10. Користувач (споживач) розуміє та погоджується із тим, що договір стосується виготовлення оцифрованих копій його фотографій, відеокасет, фото- відеоплівок на індивідуальне замовлення споживача (тобто такі не можуть бути продані іншим особам), а тому, враховуючи індивідуальний характер таких Послуг (Робіт) споживач не має права розірвати такий Договір коли Послуги вже почали виконуватися, а відповідна продукція (результат робіт) не підлягає обміну (повернення). Як виняток, Виконавець може розглядати пропозиції розірвання Договору, і погоджувати їх з поверненням оплати Користувачу за вирахуванням витрат і оплати фактично наданих Послуг (виконаних Робіт). Відповідні положення відповідають Закону України «Про захист прав споживачів» (як закону прийнятому 12.05.1991 № 1023-XII, так і закону прийнятому 10.06.2023 №3153-IX, що набуде чинності відповідно до вказаних у ньому положень). 
 11. Звичайно ж це не стосується випадків, якщо споживач відмовляється від несвоєчасно виконаних Робіт (Послуг), або повертає результат Робіт з істотними недоліками, тощо, та інших випадків, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У таких випадках споживач письмово повідомляє Виконавця про розірвання договору/відмови від Послуг (Робіт) шляхом направлення на електронну пошту media@mymemory-box.com повідомлення за нижченаведеною формою:
ЗАЯВА про відмову від замовленням._____”____”____________20__ р. Номер замовлення ________________ Оплата здійснена _________________ № квитанції _______________
Я (Прізвище, ім’я, по-батькові) _______________________________________ прошу прийняти мою відмову від замовлення внаслідок порушення Виконавцем, а саме:
– АБО прострочення виконання робіт (надання послуг) – на ___________ днів._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(пояснити у чому полягає прострочення на думку споживача)
– АБО надання результату робіт з істотним** недоліком_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(пояснити у чому полягає істотний недолік на думку споживача)
– АБО порушення, що дозволяє мені відмовитись від подальшого виконання Виконавцем замовлення_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(пояснити у чому полягає порушення на думку споживача)
Найменування документа, що посвідчує особу Покупця:____________________________________ (ПІБ). Відомості про документ (серія, номер, ким і коли виданий):__________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Повертаю наступне _________________________________ (флеш карту).
Сума коштів, що підлягає поверненню: ___________ грн. _____коп. 
Спосіб повернення коштів (обрати): повернення на банківську картку, якою була здійснена оплата замовлення, номер _______________________________.інший варіант _________________________.
На виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних”, споживач своїм підписом дає свою згоду Виконавцю, його уповноваженим представникам та працівникам на обробку персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові; відомості про документ, що посвідчує особу), платіжних даних Покупця на умовах, викладених у Політиці конфіденційності на Сайті Виконавця – https://mymemory-box.com/ .  Споживач підтверджує, що уважно ознайомився та погоджується з правилами відмови від замовлення, що викладені в, та обізнаний про причини, з яких Покупцю може бути відмовлено. _________________________________________________________________________(ПІБ Покупця) (Підпис Покупця (ЕЦП) 
Додаю: копію квитанції про оплату послуг (робіт) Виконавця; копію електронного листа із номером замовлення.

Виконавець має право вимагати додаткові відомості від Користувача, окрім зазначених в цій формі.** істотним є  недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання результату робіт відповідно до його цільового призначення, виник з вини виконавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: він взагалі не може бути усунутий; його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.
 1. Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, що залишилася.
 2. За всіма випадками передбаченими в Договорі, Виконавець має право повернути оплату (частково або повністю) на ті ж реквізити, з якої її було здійснено, якщо інше не вказано у письмових заявах Користувача, отриманих Виконавцем. У випадку неможливості отримати дані таких платіжних реквізитів Користувача, Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасність повернення оплати.

Розділ ІV. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 1. Адміністрація Сайту (Виконавець) не несе відповідальність:
  1.  за відомості (інформацію, дані), які розміщує Користувач у формах, в тому числі, в соціальних мережах Виконавця. 
  2. за будь-які порушення чи помилки в роботі Сайту, платформи для здійснення платежів. Інформація Користувача, яку він додає на Сайт / платіжні системи, може відображатися із затримкою.

Разом із тим, за виникнення таких просимо звертатися на електронну пошту media@mymemory-box.com або за номером телефону: +380991390977

 1. за дії/бездіяльність поштового оператора, перевізника, кур’єра, які здійснюють доставку чи відправку між сторонами. Так, у випадку виявлення фотографій, відеокасет, фото- відеоплівки у порваному, розмитому, пошкодженому стані, Сторона, якій прийшли такі має одразу звернутися до іншої щодо встановлення обставин пошкодження/знищення таких. 

Зверніть увагу! Користувач (замовник) зобов’язаний чітко дотримуватись інструкцій Виконавця (вкладених у бокс та/або зазначених у листі, як і на Сайті) щодо відправлення своїх фотографій, відеокасет, фото- відеоплівки, або фотографій, відеокасет, фото- відеоплівки для здійснення оцифрування. У кожному боксі MemoryBox Користувачу надається індивідуальні пакети (1 юніт = 1 пакет), які закриваються клейкою стрічкою для збереження конфіденційності та безпечної пересилки матеріалів, а також – стікер-пломбу, яка розміщується на коробці, щоб її не можна було відкрити непомітно. Таким чином, якщо при цілісності пакетів та/або пломби Виконавець отримує від Користувача-замовника пошкоджені/знищені, або непридатні до оцифрування фотографії, відеокасети, фото- відеоплівки, він має право відмовитись повністю, або частково від виконання замовлення для Користувача, і повернути кошти (в частині здійсненої відмови), за винятком витрат, здійснених на обробку та виконання етапів Робіт (Послуг), а також, оплату фактично наданих Послуг (виконаних Робіт).

 1. за заподіяння шкоди, збитку, втрату інформації чи за нанесення різної іншої шкоди особам, які виникли при користуванні Сайтом, або неможливості його відвідування;
 2. за призупинення, та/або відмову від виконання Робіт (надання Послуг), внаслідок реалізації Виконавцем своїх прав визначених цим Договором та/або чинним законодавством (зокрема, якщо відмова від виконання замовлення настала у випадку надіслання Виконавцю непридатних фотографій, відеокасет, фото- відеоплівки, або іншого ніж передбачено на Сайті формату, або таких, що не підлягають оцифруванню, тощо);
 3. за розміщення інформації зловмисниками, в тому числі в соціальних мережах Виконавця, а саме розміщення відомостей (інформації, даних) зі свідомо неправдивою інформацією;
 4. за дії/бездіяльність банку (чи фінансової установи) через інтернет-платформу якої відбувається оплата Послуг (Робіт) Виконавця, як і за дії/бездіяльність поштового оператора (фінансової установи), яка реалізовує оплату при отриманні (т.з. накладений платіж);
 5. за дії/бездіяльність провайдера (адміністратора) Хмарного сховища щодо строків зберігання оцифрованих матеріалів, зміни правил і умов обслуговування, зміни порядку доступу до них, видалення вмісту (в тому числі оцифрованих результатів робіт), збої, або припинення роботи Хмарного сховища та/або інші дії/бездіяльність які можуть завдати збитків/шкоди Користувачу;

Разом із тим, ми завжди готові допомогти у вирішенні відповідних питань, тому при виникненні небажаних ситуацій з Хмарним сховищем Користувач може звернутися до Адміністрації Сайту на електронну пошту media@mymemory-box.com

 1. за будь-які дії/бездіяльність третіх осіб, що незалежно від Виконавця вплинули на строки, якість виконання Робіт (надання Послуг) Виконавцем.
 2. за відсутність прав (необхідних дозволів) у Користувача на передачу в Роботу Виконавцю відповідних фотографій, відеокасет, фото- відеоплівки, в тому числі, прав інтелектуальної власності на них, або дозволів фізичних осіб зображених на фотографіях на здійснення подальшого їх оцифрування та зберігання. 
 1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов’язків по цьому Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (стихійне лихо, рішення державних органів, або органів місцевого самоврядування тощо) та/або випадку та/або форс-мажору (зокрема передбачених ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні») (надалі – «Обставини непереборної сили»). Факт наявності Обставин непереборної сили підтверджується відповідними компетентними органами. При цьому Сторона, яка не може виконати свої обов’язки через виникнення Обставини непереборної сили, повинна письмово повідомити іншу Сторону протягом 10 днів з моменту їх виникнення та надати, протягом 15 днів підтверджуючий такі обставини документ ТПП України, або документ іншого уповноваженого органу публічної адміністрації. 
 2. Обставини непереборної сили автоматично подовжують строк виконання зобов’язань по Договору на строк дії таких обставин.
 3. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 2-х місяців, то зацікавлена Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку. При цьому, Виконавець залишає за собою право отримати оплату фактично виконаних Робіт (наданих Послуг) та понесених у зв’язку із цим витрат.

Розділ V. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 1. Сайт в цілому, весь його вміст (Матеріали) включно з кодом, елементами дизайну, текстовими, графічними складовими, програмними сервісами, фотографіями, графічними та відео- матеріалами тощо, є власністю Адміністрації Сайту та відповідних правовласників і захищені законом України про право інтелектуальної власності (в тому числі, авторським правом, правом на промислову власність (знаки для товарів та послуг, ноу-хау, корисні моделі тощо) та іншими законами, що захищають інтелектуальну власність. Жодні Матеріали та інформація не можуть бути скопійовані, оброблені, опубліковані, повністю або частинами, без згоди Адміністрації Сайту.
 2. Надсилаючи Виконавцю матеріали: фотографії, відеокасети, фото- відеоплівки  Користувач надає Виконавцю на всі матеріали, на які поширюються права інтелектуальної власності, невиключну ліцензію вільну від роялті (та будь-яких інших платежів належних авторам та іншим суб’єктам права інтелектуальної власності) на безоплатне та безстрокове використання таких – з метою належного виконання зобов’язань за цим Договором, оцифрування таких (тобто переведення в цифровий формат), розміщення на матеріальному носії (флешці) та у Хмарному сховищі. Для своїх технічних та адміністративно-організаційних потреб, Виконавець також має право робити цифрові копії та зберігати їх до моменту, коли такі перестануть бути необхідні з метою реалізації домовленостей. Виконавець має право передавати будь-яким третім особам, субпідрядникам чи підрядникам відповідні фотографії, відеокасети, фото- відеоплівки, для якісного виконання Робіт (надання Послуг), без необхідності погодження цього із Користувачем.
 3. Користувач гарантує, що володіє всіма правами, повноваженнями і підставами, необхідними для надання такої ліцензії. Строк дії цієї Ліцензії на інтелектуальну власність закінчується тоді, коли Виконавець та субпідряники/підрядники видаляють матеріали, на які поширюються права інтелектуальної власності. Дія Ліцензії розповсюджується на територію України та інших країн, з яких можливим є доступ до Сайту. Сторони розуміють та підтверджують, що цей Договір є також, Ліцензійним договором, і що Сторонами досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов.
 4. Користувач гарантує, що має всі необхідні права та дозволи, в тому числі, дозволи від осіб зображених на фотографіях, відеокасетах, фото- відеоплівках, для передання таких Виконавцю задля виконання Робіт (надання Послуг) та використання в рамках замовлення і цього Договору.
 5. У випадку, якщо до Виконавця надходитимуть позови/претензії від третіх осіб права які були порушенні внаслідок недотримання Користувачем цих умов Договору і своїх гарантій – такі направлятимуться Користувачу, при цьому Користувач зобов’язується відшкодувати всі збитки/матеріальну чи моральну шкоду, як третім особам, права яких були порушені, так і Виконавцю, який зазнав таких втрат.
 6. Місце надання послуги Україна (та/або місце розташування відповідного обладнання необхідного для зберігання інформації). Будь-який спір, який виникає з або у зв’язку з цього Договору, в тому числі будь-яке питання щодо його дійсності або припинення, повинні бути передані і остаточно вирішені судами України (а саме, судами, місце розташування яких знаходиться в м. Києві, Україна) за правом України.

Розділ VІ. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ 

 1. Користувач, приймаючи цей Договір:
  1. Підтверджує, що ознайомився з умовами цього Договору, Політикою конфіденційності і приймає всі передбачені умови, зобов’язується їх дотримуватись.
  2. Зобов’язується не публікувати у відкритому доступі адреси електронної пошти, поштові адреси, номери телефонів, посилання та інші контакти Виконавця, не публікувати образи, нецензурні вислови, матеріали, що ображають честь, чи гідність людини, ділову репутацію, неправдиві дані щодо Адміністрації Сайту. У соціальних мережах Виконавця Користувач зобов’язується не ображати інших користувачів, не здійснювати розсилку СПАМу, рекламних повідомлень, образливих, дискримінаційних чи агресивних висловлень і іншим чином не порушувати чинне законодавство України. Невідповідні цьому повідомлення можуть бути видалені Адміністрацією Сайту.
  3. Поважати права третіх осіб, дотримуватися усталені традиції і етику мережі Інтернет, не зловживати можливостями Сайту та соціальних мереж Адміністрації з цілями, що суперечать нормам моралі і моральності, а також, нормам законодавства.
  4. Зобов’язується заповнювати текстові поля грамотно і згідно з призначенням (тематики). 
  5. Зобов’язується вказувати (при здійсненні замовлення) дані, які відповідають дійсності: у полі «Ім’я», «Прізвище» – дані відповідні паспортними даними; у полі: «Телефон» – свій особистий, домашній або робочий номер телефону; у поля: «Область» і «Країна/Регіон» – географічні дані, відповідні реальному місцем розташування Користувача; у полі: «e-mail» – адреса особистої/робочої електронної пошти; в поля: «Вкажіть адресу доставки» – адресу доставки, що відповідають дійсності і намірам Користувача. 

Зверніть увагу! Адміністрація Сайту нагадує, що саме від правильності ідентифікації Користувача згідно наданих ним даних, залежить правильність, своєчасність та належність виконуваних Робіт (Послуг). Неправильним та/або недостовірним номером телефону, вважається номер, абонент якого тричі поспіль не відповів,  e-mail – не відповідає більше ніж протягом 7 днів, а адреса доставки – якщо посилка залишається неотриманою більше 10 днів. У випадку встановлення факту недостовірності наданих даних Виконавець залишає за собою право призупинити виконання замовлення, або відмовитись від виконання Робіт (надання Послуг) повернувши оплату у розмірі, що залишилась після вирахування витрат, в тому числі податків і вартості фактично наданих послуг.

 1. Користувач має право:
  1. Замовляти і використовувати доступні на Сайті комерційні сервіси, в порядку передбаченому правилами надання послуг викладеними на Сайті та в цьому Договорі.
  2. Отримувати результати замовлених та оплачених Робіт (Послуг).
  3. Здійснювати оплату Послуг (Робіт) у зручний спосіб – серед запропонованих варіантів на Сайті.
  4. Звертатися до Виконавця (Адміністрації Сайту) з будь-яких питань користування Сайтом, щодо персональних даних, щодо сервісу і послуг які пропонує Сайт. Робочі години вказані на Сайті в нижній частині сторінки.
  5. На відшкодування збитків у випадку їх заподіяння Виконавцем внаслідок умисного недотримання умов цього Договору.
  6. Здійснювати інші права передбачені цим Договором, Політикою конфіденційності та законодавством України.
 1. Користувачеві забороняється:
  1. Використовувати логотип та Матеріали Сайту, а також інші об’єкти інтелектуальної власності Адміністрації Сайту для свої потреб, без письмового погодження такого використання із Адміністрацією Сайту.
  2. Надсилати в якості особистого чужі фото, зображення або картинки, без згоди правовласників.
  3. Замовляти послуги Виконавця з метою перепродажу третім особам, за винятком випадків укладення окремого письмового договору, який передбачає таке право.

Розділ VІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 1. Користувач може направляти звернення, скарги, пропозиції на електронну пошту: media@mymemory-box.com Відповідь на такі надається на ті ж адреси, з яких їх було направлено, крім випадків, якщо за змістом висловлено прохання направити відповідь на інші адреси.
 2. Скарги Користувача розглядаються в термін передбачений Законом України «Про звернення громадян», якщо інше не передбачено законодавством України. Скарга може бути розглянута раніше, за можливості Виконавця. 
 3. Виконавець залишає за собою право не розглядати скарги, якщо такі  не відносяться до Робіт (Послуг), що ним надаються, а також, інформації та матеріалів розміщених на Сайті.
 4. Цей Договір не регулює правовідносини Користувача і обслуговуючого банку та/або фінустанови та/або поштового оператора та/або відносини з Інтернет платформою за допомогою якої відбувається фактичне перерахування оплати. Користувач має уважно ознайомитись з умовами використання таких сервісів та Інтернет платформи за допомогою якої відбувається фактичне перерахування оплати, або з умовами надання послуг оплати при отриманні (т.з. накладеного платежу). 

Розділ VІІІ. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО

 1. Модифікувати та змінювати Сайт на свій розсуд.
 2. Проводити короткочасні технічні роботи, спрямовані на удосконалення функціональності Сайту і його серверної бази, протягом терміну проведення яких Сайт буде недоступним.
 3. Вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку.
 4. Змінювати вартість, види Послуг (Робіт) і терміни їх дії, додавати нові сервіси, припиняти і змінювати поточні сервіси, при цьому оплачений сервіс буде надаватися за тарифом, що існував на дату оплати.
 5. Залучати підрядників / субпідрядників /інших уповноважених осіб до виконання Робіт (надання Послуг), виконання умов цього Договору та законодавства, без погодження із Користувачем-замовником. Всі поточні комунікації, врегулювання спорів відбувається через Виконавця та уповноважених ним на ці дії осіб.
 6. Використовувати для своїх цілей відгуки Користувачів на Сайті та/або в соціальних мережах, в тому числі, опубліковані ними матеріали, що знаходяться у відкритому доступі, в частині розробки рекламних матеріалів і розміщення матеріалів на Сайті та сайтах партнерів чи в соціальних мережах. При цьому особисті дані користувачів не передаються, крім випадків передбачених нормативно-правовими актами України.
 7. Виконавець залишає за собою право запитувати у Користувача документи, що підтверджують можливість надання відповідного виду послуг (копії правопідтверджувальних документів, копії документів, що підтверджують особу, документи про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, витяг тощо) та інші документи, що необхідні для виконання цього Договору, Політики конфіденційності чи формальностей пов’язаних із ними.
 8. Блокувати Користувача, якщо він порушує хоча б один пункт цього Договору (більше одного разу). Мається на увазі заборона на будь-які активні дії на Сайті чи на сторінці в соціальній мережі Виконавця (розміщення відомостей (інформації, даних додавання коментарів і т.д.). 
 9. Забороняти повний або частковий доступ до Сайту будь-якому Користувачеві або програмам-роботам, не повідомляючи про це по будь-якої причини на розсуд Адміністрації Сайту. При цьому, Виконавець не відмовляє у виконанні замовлення, якщо на те не має підстав передбачених цим Договором або нормативно-правовими актами.

ВИКОНАВЕЦЬ / АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЯХОВА ДАР’Я ВАЛЕРІЇВНА Адреса: 02226, місто Київ, вулиця Бальзака, будинок 18, РНОКПП: 3084724062.

Телефон: +380991390977

E-mail: media@mymemory-box.com